2. května 2019

 Když jsme psali dopisy u Blue Lake